KHÓA HỌC ONLINE

KHÓA HỌC OFFLINE

ĐĂNG KÝ HỌC
9,886,000 VNĐ
ĐĂNG KÝ HỌC
12,899,400 VNĐ

Th.s Nguyễn Thị Hương

Chuyên gia Đào Tạo trên 10 năm kinh nghiệm với mong muốn truyền tải giá trị đích thực và hướng tới sự phát triển của cộng đồng đồ uống và pha chế.

Học để sáng tạo - Phục vụ để thành công

Training coffee

CÁC KHÓA HỌC PHA CHẾ

ĐĂNG KÝ HỌC
ĐĂNG KÝ HỌC
ĐĂNG KÝ HỌC
9,886,000 VNĐ