0989.568.247

Học Pha Chế Cà Phê từ A đến Z

6,820,800 VNĐ

Học Pha Chế Cà Phê từ A đến Z✔️ Được huấn luyện trở thành một Barista độc lập✔️ Trở thành một Barista chuyên nghiệp✔️ Kiến thức về ngành F&B✔️ Từ đơn giản nhất đến những kỹ thuật nâng cao✔️