0989.568.247

Khởi Nghiệp Mở Quán – Học Pha Chế Cùng Chuyên Gia

22,686,000 VNĐ

Khởi Nghiệp Mở Quán – Pha Chế Cùng Chuyên Gia

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC KIẾN THỨC & QUÀ TẶNG

1/Trang bị toàn bộ kiến thức kỹ năng Barista từ cơ bản đến Nâng cao Chuyên sâu
2/Trang bị kiến thức kinh doanh ngành FNB
3/Trang bị kiến thức Quản lý, Vận hành
4/…5/…6…