0989.568.247

Phương Pháp Để Người Bình Thường Trở Thành Barista Chuyên Nghiệp

1,286,000 VNĐ

Bí quyết QUAN TRỌNG cần có trước khi muốn trở thành BARISTA CHUYÊN NGHIỆP
Trao tay chìa khóa BÍ MẬT hệ thống phương pháp pha chế tinh gọn, tối giản CÔNG SỨC mà đạt HIỆU SUẤT tối đa
Huấn luyện hệ thống skill BARISTA CHUYÊN NGHIỆP..