0989.568.247

TÔI ĐÃ CÓ MỘT CÔNG VIỆC NHANH CHÓNG Sau khi học khóa học pha chế này như thế nào?

486,000 VNĐ

Khóa học sẽ giúp bạn có được:

  • Tư duy phục vụ để thành công
  • Trang bị hệ thống skill học pha chế nền tảng